Chủ đầu tư

Chủ Đầu Tư

Tổng quan dự án

Tổng quan dự án

Tiện ích khu vực

Tiện ích khu vực
Tiện ích khu vực

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn phát triển

Cảnh quan tại The View - Giai đoạn 1B

Cảnh quan tại Infiniti
Cảnh quan tại Infiniti

The Infiniti - Giai đoạn 1C

Nguồn cảm hứng

Cảm hứng Infiniti

Cảnh quan tại The Infiniti

Thác nước & hồ bơi vô cực

Thác nước & Hồ bơi vô cực
Hồ bơi vô cực
Hồ bơi vô cực 50M

Khu vui chơi dành cho trẻ

Khu vui chơi cho trẻ

Nhà trên cây

Nhà trên cây
Cảnh quan hồ bơi và nhà trên cây
Vườn chân mây
Cảnh quan vườn chân mây

Tiện ích khu vực

Tiện ích khu vực

Điểm mạnh bạn nên chọn The Infiniti

Điểm mạnh

Các loại căn hộ

Loại căn hộ

Cuộc sống không giới hạn - THE INFINITI

Tổng quan